Markedsanalyse er et kraftfuldt værktøj. Bag den ofte enkle præsentation af en undersøgelse ligger et stort datamateriale baseret på tusindvis af interviews. I forbindelse med brug af disse data er det vigtigt, at undersøgelsen er blevet udarbejdet professionelt og implementeres, så den giver et korrekt billede af omgivelserne.

Til vores interviews og indsamling af data anvender vi en egenudviklet og patentbeskyttet metode, som er præcis, hurtig og effektiv. Metoden er baseret på, at alle spørgsmål indtales på forhånd og de interviewede taster deres svar på tastaturet på telefonen. Metoden har været anvendt med succes i Norge siden 2001 og har vist sig de traditionelle metoder overlegen på hastighed og effektivitet. Systemet kan foretage hundredevis af interviews på samme tid.

InFacts metoden har mange fordele. Da spørgsmålene er indtalt på forhånd, får alle interviewede den samme ”samtale” (det samme lydspor) og dermed elimineres den påvirkning af resultatet, der kan ske ved brug af forskellige interviewere. Undersøgelsen afvikles på meget kort tid – typisk inden for et par timer – og man vil dermed få et præcist øjebliksbillede at befolknings holdning. Det er særligt væsentligt for nyhedsmedier og politiske partier, hvor det er afgørende med hurtig adgang til fakta. Endelig viser erfaringerne, at 2 ud af 3 foretrækker at besvare et automatiseret telefoninterview, da det er mere anonymt og kan afvikles på cirka den halve tid i forhold til de traditionelle interviews. Metoden har dog den ene begrænsning, at den ikke egner sig til åbne spørgsmål.

For at sikre høj fagliglighed og etik, anvender InFact kun sikre og afprøvede metoder og har veldefinerede procedurer for alle kritiske procedurer. Fra den indledningsvise definering af hypoteser, formuering af spørgsmål, gennemførelse af analyse og præsentation af resultaterne. InFact overholder internationale branchestandarder og er som medlem af den norske markedsanalysebranchens forening forpligtiget til at overholde foreningens etiske regler og retningslinjer.

Læs artikel i Dansk Kommunikationsforenings blad Kommunikatøren om InFacts metode her.