InFact er et markedsanalyseinstitut og er som sådan ikke underlagt reglerne for telemarketing og telefonsalg. Lovgivningen er udformet således, fordi markedsanalyse anses for at være samfundsgavnligt. Det er vanskeligt at forestille sig et moderne og demokratisk samfund, hvor offentlige og private organisationer ikke må måle befolkningens holdning til aktuelle emner.

En forudsætning for, at opnå valide resultater, er at vi ringer tilfældigt og uanmeldt og får svar fra et repræsentativt udvalg af befolkningen. Det vil ikke ske, hvis vi blot spørger personer, som på forhånd har givet udtryk for, at de vil give deres mening tilkende.

Vi erkender, at det kan virke påtrængende og vi gør derfor vores bedste for at oplevelsen skal være så god som muligt. Du kan læse om vores etiske retningslinjer her.

Hvis du ikke ønsker, at blive kontaktet fremover tilbyder vi, at anføre dit telefonnummer på vores interne spærreliste. Vi sikrer dermed, at du ikke fremover bliver kontaktet for at deltage i vores undersøgelser. Vi kan ikke sikre dig imod, at du bliver kontaktet af andre institutter, men du vil ikke få fremtidige henvendelser fra os. For at komme på spærrelisten, beder vi dig om at udfylde og sende nedenstående formular.

Dit navn (obligatorisk)

E-mail (obligatorisk)

Telefonnummer som skal spærres (obligatorisk)

Begrundelse