I en meningsmåling undersøger vi en repræsentativ del af en befolkning, som i sammensætning og størrelse afspejler befolkningens holdninger.

Hos Infact starter vores arbejde typisk med at hjælpe kunden med at fastlægge en hypotese og vi udarbejder spørgsmål til at afdække denne. Da InFact står inde for fagligheden i enhver af vores undersøgelser, bliver spørgsmålene altid udarbejdet i forhold til vores faglige normer, som i praksis altid indebærer nogle justeringer og tilpasninger i forhold til kundens oplæg. Denne fase er afgørende for anvendeligheden af ​​resultaterne efterfølgende og troværdigheden i undersøgelsen. Infact arbejder professionelt med enhver undersøgelse for at sikre kvaliteten af resultatet, men har også erfaring og ekspertise til at finde nye og uventede måder at be- eller afkræfte en given hypotese.

I forbindelse med en meningsmåling gennemføres normalt 500 eller 1.000 interviews. Krav til undersøgelsens nøjagtighed og fejlmargin, er afgørende for hvor mange interview, der skal gennemføres. Du kan læse mere om det statistiske grundlag for gennemførelse af en meningsmåling her.

Infact ønsker at minimere generne ved at gennemføre interview hos respondenterne, og derfor begrænser vi varigheden til maksimalt 5 minutter. Det betyder, at vi foruden demografiske spørgsmål kan gennemføre 15 – 20 spørgsmål i en undersøgelse.

Efter gennemført undersøgelse, vægtes resultaterne efter køn, alder og i mange tilfælde efter politisk tilhørsforhold, for at give et så retvisende billede som muligt.

Når en meningsmåling er gennemført og data er bearbejdet statistisk, skal de overleveres og præsenteres. Efter aftale kan dette ske ved fremsendelse af et enkelt tabelværk, en detaljeret rapport og eller præsentation af resultater ved fremmøde.

Har du lyst til at høre mere? Så kontakt os på  e-mail post@infact.dk.