Politik

InFact udarbejder politiske meningsmålinger og analyser om vælgeradfærd i kommuner, regioner og på landsplan.

Vores metode med automatiserede telefoninterviews giver følgende fordele:

  • En veldokumenteret metode med høj præcision.
    InFact blev no.1 med sin Exit Poll ved Stortingsvalget i 2013.
  • God repræsentativitet.
    Vi har høj responsrate fra både unge og ældre medborgere.
  • Præcis geografisk afgrænsning.
    Vi udarbejder meningsmålinger på kommuneniveau

Kontakt os på telefon 60 22 25 44 eller post@infact.dk for at høre mere om InFacts politiske meningsmålinger og analyser.