Borgerundersøgelser

InFact ønsker at bidrage med at gøre demokratiet mere nærværende for borgerne i landets kommuner.

Ved at gennemføre regelmæssige borgerundersøgelser skabes ny form for dialog, der øger engagementet og styrker nærdemokratiet. Samtidig med, at undersøgelserne frembringer evidensbaserede data, til at understøtte de politiske beslutninger. En borgerundersøgelse tilpasses altid kommunens specifikke ønsker og behov. Vi anbefaler, at undersøgelserne opbygges af faste målepunkter, så man kan følge den generelle udvikling på udvalgte områder, kombineret med aktuelle spørgsmål, man ønsker evalueret.

De faste målepunkter kan bl.a. omhandle tilfredsheden med kommunens økonomistyring, erhvervsudvikling, skolepolitik, socialpolitik m.m. og borgernes generelle tilfredshed med at bo i kommunen.

Borgerundersøgelser er enestående til at afdække holdninger til aktuelle sager. Undersøgelserne baseres på udsagn fra et repræsentativt udsnit af kommunensborgere og kan dermed blive et godt supplement til offentlige høringer og borgermøder. Borgerundersøgelser kan foretages som evaluering på gennemførte projekter, men kan også anvendes til at prioritere indsats og midler forud for det kommende budgetår.

Borgerundersøgelser giver mange muligheder og vi indgår meget gerne i en dialog om hvorledes borgerundersøgelser kan integreres i jeres  byrådsarbejde.

Har du lyst til at høre mere? Så kontakt os på  e-mail post@infact.dk.