Seermålinger

I aktuelitets- og debatudsendelser kan seermålinger give viden om hvad seerne mener om de aktuelle emner. Vi tilbyder en ny form for dialog med seerne, hvor vi på enkel vis kan få detaljeret viden om seernes holdning nedbrudt på flere baggrundsvariable som køn, alder og geografi.

Seer-målinger er i princippet en lille selvstændig meningsmåling med spørgsmål, der relaterer sig til den aktuelle udsendelse. InFacts system rummer mulighed for at seerne kan ringe ind til et på forhånd valgt telefonnummer og dermed får adgang til at deltage i den telefonbaserede undersøgelse.

I praksis sker det ved, at seerne under programafviklingen opfordres til (ved tale, rulletekster m.m.), at ringe ind og give deres mening til kende.  Seerne ringe ind til det oplyste nummer – til almindelig telefontakts – og programmedarbejderne har on-line adgang til resultaterne. Datamaterialet eller konklusionerne kan anvendes direkte under udsendelsen, hvilket f.eks. betyder, at man kan konfrontere interviede personer om seernes holdninger.

InFacts seer-måling giver mulighed for at stille flere spørgsmål til seerne, giver mulighed for at nedbryde på baggrundsvariable, som køn alder og geografi, og kommer ud til en langt bredere og mere repræsentativ målgruppe end alternative løsninger som Facebook og SMS-afstemninger.

Har du lyst til at høre mere om seer-målinger? Så kontakt os på  e-mail post@infact.dk.