Kundeundersøgelser

InFact udfører mere end blot traditionelle meningsmålinger.

Virksomheder har brug for at vide, hvad kunderne mener for at kunne tilpasse produkter, services og tjenester bedst muligt. En veltilrettelagt kundeundersøgelse giver klare svar og konkret viden at arbejde videre med.

InFact tilbyder at gennemføre kundeundersøgelser for jeres virksomhed. Vi har erfaring og kan rådgive jer, så undersøgelsen tilrettelægges helt specifik til jeres behov. På baggrund heraf vælger vi den bedste metode til gennemførelse af kundeanalysen: personlige interviews, panelgruppe-undersøgelse, web-undersøgelse eller telefoninterview.

Lyst til at høre mere? Kontakt os på  e-mail post@infact.dk