Medlemsundersøgelser

InFact udfører mere end blot traditionelle meningsmålinger.

I store medlems-organisationer ønsker man ofte at vide hvad medlemmerne mener. Det kan være i forbindelse med en årlig evaluering af medlemstilfredsheden eller det kan være en konkret stillingtagen til aktuelle sager.

InFact tilbyder at gennemføre medlemsundersøgelser i jeres organisation. Vi har erfaring og kan rådgive jer, så undersøgelsen tilrettelægges helt specifik til jeres behov. På baggrund heraf vælger vi den bedste metode til gennemførelse af medlemsundersøgelsen, som typisk er en web-baseret undersøgelse eller automatiserede telefoninterviews.

Lyst til at høre mere? Kontakt os på  e-mail post@infact.dk