Testemonials

“InFact har lavet et godt spørgeskema med nogle gode spørgsmål, og det har været en rigtig fin proces med at rette til efter vores behov. Samarbejdet med InFact har bare kørt fra dag ét”

Erik Petersen
Centerchef for Sundhed og Omsorg, Egedal Kommune

 

“InFact har levert meningsmålinger for VG i en årrekke. Den store forskjellen for oss er hurtigheten og den kjappe kommunikasjonen. Vi kan få ideen til en måling midt på dagen, og få resultatene i hus på kvelden. Vi er et mediehus som er avhengig av å formidle nyheter, meningsdannelser og folkelige strømninger mest mulig her og nå. Nettopp derfor har InFact vært en god og viktig samarbeidspartner for oss.”

Rolf Sønstelie
Redaksjonssjef, VG

 

“InFact har gitt oss langt mer enn bare en meningsmåling. Samarbeidet og dialogen i forkant av undersøkelser og oppfølging og analyser i etterkant, gjør at vi opplever samarbeidet med InFact som svært verdifullt.”

Steinar Haugsvær
Kommunikasjonssjef i Venstre

 

“Norsk Redaktørforening – og primært Oslo Redaktørforening – har benyttet InFact i flere sammenhenger, blant til målinger av publikums mediebruk, samt til utarbeidelse av lønnsstatistikker. Vi har opplevd InFact som svært profesjonelle og faglig kompetente, i tillegg til at de alltid har overholdt frister og gitt raske tilbakemeldinger når vi har hatt spørsmål eller ønsker. Dessuten har de medarbeiderne vi har forholdt oss til alltid stilt opp med godt humør, og med sterk vilje til å løse de utfordringer vi har lagt på bordet.”

Arne Jensen
Generalsekretær, Norsk Redaktørforening